X
GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

03-06-2024

Afgelopen weken hebben we veel deelnemers gezien bij de verschillende telcafé’s op Noord- en Zuid-Beveland. Morgen kunt u ev. nog een telcafé in Zeeuws-Vlaanderen bezoeken: ANV Bloeiend West: dinsdag 4 juni start om 19u Molenweg 19 te Zuidzande bij familie Luteijn Graag even aanmelden via mailadres in de bijgevoegde uitnodiging. Later deze maand volgen nog datums voor telcafé’s op Schouwen-Duiveland en in Oost Zeeuws-Vlaanderen. lees verder ...

extra Agrarische natuurbeheer rond de Kop van Schouwen of de Manteling

29-05-2024

De provincie Zeeland heeft extra geld gekregen uit Den Haag om extra Agrarisch natuurbeheer te realiseren rond de Kop van Schouwen of de Manteling van Walcheren om zo de natuur in deze Natura 2000 gebieden te versterken. lees het bericht op Omroep Zeeland lees verder ...

Akkerranden laat maar mooi dit jaar

08-10-2023

Veel akkerranden moesten dit jaar opnieuw ingezaaid worden, doordat er een nieuwe contractperiode begon. Dat zaaien viel niet erg mee dit jaar, eerst was het heel lang nat waardoor de grond niet bewerkt kon worden, en toen dat eindelijk wel kon werd het zo droog dat het zaad niet meer kiemde. Maar uiteindelijk kwam de regen, en met tussendoor mooie en zonnige dagen ontwikkelde veel randen zich alsnog er goed en mooi. hierbij wat foto’s lees verder ...

Heeft u ze al gezien?

08-10-2023

​​​​​​​Poldernatuur Zeeland heeft een aantal informatieborden in de akkerranden en bij landschapselementen geplaatst.  Ze staan door heel Zeeland, bij elke ANV staan er een aantal.  Heeft u ze al gezien? lees verder ...

      aangesloten bij