X
GO

PARTRIDGE project

Polder Natuur Zeeland ondersteund het project PARTRIGDE (patrijs) hierin werken organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland en Engeland samen. In tien voorbeeldgebieden, verspreid over de vijf deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Het doel is om de achteruitgang van de patrijs in Europa te stoppen en 30% meer biodiversiteit te realiseren. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van kennis met boeren, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers door heel Europa. Zo werken we toe naar duurzame akkerbouw met behoud van natuur.

30% meer biodiversiteit

Met PARTRIDGE willen we in vier jaar tijd (2017-2020) de biodiversiteit van de voorbeeldgebieden met 30 procent vergroten.