X
GO

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kieviet, wulp en tureluur. Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral van belang om rust aan de broedende vogels te bieden (om verstoring van de legsels te voorkomen). Door de aanwezigheid van kruiden en lange grassen worden insecten aan getrokken waarop de jongen kuikens, maar ook kleine zoogdieren, vogels, en amfibieën kunnen foerageren. De nectar van de bloeiende kruiden is een voedselbron voor bijen en vlinders.

Dit pakket wordt bij voorkeur gecombineerd met het pakket Ruige mest. Door het gebruik van ruige mest ontstaat meer bodemleven en een gevarieerder kruidenaanbod. Dit versterkt de beschikbaarheid van voedsel voor de vogels aanzienlijk.

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Toegestaan buiten rustperiode
Bij voorkeur ruige mest
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledige akker
Beheer
Uitgesteld maaibeheer
Waardevol voor        
Weidevogels
Jaarlijkse beheervergoeding
 
b) rustperiode 1 april - 22 juni,
€ 1.500.-
c) rustperiode 1 april - 1 juli,
€ 1.610.-
d) rustperiode 1 april - 8 juli
€ 1.720.-
e) rustperiode 1 april - 15 juli, 
€ 1.800.-
f) rustperiode 1 april - 22 juli,
€ 1.875.-
g) rustperiode 1 april - 1 augustus, € 1.955.-
h) Graslandrand € 1.110.-