X
GO

Uitgesteld maaibeheer

Grasland met een rustperiode biedt vooral rust aan broedende weidevogels en opgroeigelegenheid aan hun kuikens, zoals kievit, scholekster, tureluur en grutto. Het biedt tevens schuil- en foerageergelegenheid voor insecten en kleine zoogdieren.

Voorweiden is zinvol, het voorkomt een te zwaar gewas aan het eind van de rustperiode waarin kuikens zich moeilijk kunnen bewegen. Het voorweiden kan tot begin mei, zodat de vogels daarna rust hebben.

Pakketten met vroegere rustperiode (vanaf 15 maart) zijn vooral voor kieviten geschikt, bij andere soorten wordt een langere rust aangehouden.

Bemesting vóór de rustperiode wordt afgeraden, om te voorkomen dat het gras aan het eind van de rustperiode te zwaar wordt, gaat liggen en vervilt. Dat geldt m.n. voor kunstmest en drijfmest. Combineren met pakket ‘Ruige mest’ is wel mogelijk.

Streven is om te zorgen voor meer biodiversiteit in de vorm van kruiden, zodat ook meer voedsel voor de vogels beschikbaar komt. Dit pakket wordt bij voorkeur gecombineerd met het pakket 'Ruige mest'. Door het gebruik van ruige mest ontstaat meer bodemleven en een gevarieerder kruidenaanbod, wat de voedsel beschikbaarheid voor vogels aanzienlijk versterkt.

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Toegestaan buiten rustperiode
Bij voorkeur ruige mest
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledige akker
Beheer
Uitgesteld maaibeheer
Waardevol voor        
Weidevogels
Jaarlijkse beheervergoeding
 
c) rustperiode 1 april - 15 juni,
 €       650,-
d) rustperiode 1 april - 22 juni,
 €       700,-
e) rustperiode 1 april - 1 juli,
 €     1.150,-
f) rustperiode 1 april - 8 juli
 €    1.220,-
g) rustperiode 1 april - 15 juli, 
 €    1.280,-
h) rustperiode 1 april - 22 juli,
 €    1.375,-
i) rust van 1 april tot 1 augustus €             1.480,-
j) rust van 1 april tot 8 augustus €             1.650,-
k) rust van 1 april tot 15 augustus €             1.800,-
m) voorweiden tot 8 mei, daarna tot 22 juni €                250,-
n) rust van 1 april tot 1 september  €             2.150,-
q) voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 1 juni €                205,-
r) voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 8 juni €                205,-
s) voorweiden tot 1 mei, daarna rust tot 8 juni €                235,-
t) voorweiden tot 8 mei, daarna rust tot 15 juni €                235,-
u) voorweiden tot 15 mei, daarna rust tot 15 juni €                205,-
x) rust van 15 maart tot 1 juni €                430,-