X
GO

Intekenen beheereenheden

Ondertussen zit het eerste jaar van de tweede ANLB periode er bijna op. Nadat de eerste ALNB periode was al afgelopen zijn alle contracten eenmalig met een jaar verlengt. Komend jaar (2024) beginnen we dus aan het 9de jaar ANLB, wat niet wil zeggen dat alle randen er ook 9 jaar liggen, de eerste 6 jaar kwamen er steeds wat meer randen bij.

Om de deelnemers uit te leggen hoe het GLB, de eco regelingen en het ANLB samengaan zijn er in November en December 2022 voor elke ANV een voorlichtingsavond gehouden. hieronder vind u de belangrijkste informatie uit de avonden terug:

Eerst de Powerpoint presentatie zoals die door Veronique Verdumen en John Bal van het GLB team van ZLTO Advies zijn gehouden.

Als voorbereiding op het werken met de simulatietool is het sterk aan te bevelen onderstaande filmpjes goed te bekijken:

Instructie simulatietool akkerbouw:

 Instructie simulatietool melkvee:

 

Daarna kunt u thuis alvast uw bouwplan invoeren in de rekentool. speciaal voor het ANLB is onderstaande tool gemaakt en aan te bevelen. 

Simulatietool BoerenNatuur (aanbevolen voor ANLb-deelnemers)

 

De simulatietool van RVO zelf is hier te vinden, maar deze mist nog de koppeling met het ANLB.

 

Sommige eco regelingen kunnen gestapeld worden: b.v uien vroeg rooien is 1 maar op dezelfde uien kunt u ook biologische bestrijding inzetten, het perceel uien moet dan twee keer in de tool gezet worden, maar de tweede keer zonder oppervlakte. Welke regelingen gestapeld mogen worden vind u in deze tabel. 

 

In de Tool moet u de gewas codes invoeren in deze tabel vindt u de gewascodes. 

 

Sommige eco regelingen zijn ook gekoppeld aan gewassen, welke dat zijn wel welke codes daarbij horen vind u hier

In dit document hebben we de gewascodes en gewassen gekoppeld aan de elementen van GLMC8 (a). In het document staan per element de gewascodes en gewassen die eronder vallen.

de tool rekent dus met punten voor elke eco regeling voor elke categorie (Klimaat, bodem, water en biodiversiteit). een overzicht van deze punten en waarde is te vinden  in deze tabel.

 

Hoe nu verder 

 1. kijk de instructie film en download de rekentool

 2. vul de rekentool zoveel mogelijk thuis in

 3. kom naar de instructie avond van u eigen ANV en neem indien mogelijk uw laptop mee, dan kunt u op de avond met begeleiding verder

 4. Na de voorlichtingsavond kunt u thuis verder kijken, denken en een besluit nemen

 5. heeft u nog vragen over het GLB neem contact op met ZLTO advies

 6. als u naar de Inteken Avond van u ANV komt moet u de beslissing wat u waar neemt al genomen hebben. Op de inteken avond worden geen adviezen over het GLB gegeven.

 7. kijk van te voren goed op deze site naar de nieuwe pakketten voorwaarden en vergoedingen

 8. op de inteken avond kunnen randen verplaatst worden, of uitgebreid (of kleiner gemaakt) etc. 

 9. heeft u nu bijvoorbeeld een rand liggen of een weilandje wat wel door moet maar niet op de kaart aangepast hoeft te worden, dan moet u dat WEL melden bij Uw eigen ANV maar is het niet perse noodzakelijk om naar de inteken avond te komen, de intekenaar kan dan het contract direct verlengen.

 10. u krijgt na het intekenen zo snel mogelijk te horen of u aanvraag goedgekeurd is. in principe mogen alle bestaande randen en elementen verder

 11. U moet voor 18 december aangeven of u wilt verlengen of niet en of u nieuwe wensen heeft. Daarna wordt de collectieve aanvraag gemaakt en ingediend. 

 12. tot 15 mei mag u nog wijzigingen doorvoeren in u GLB (gecombineerde opgaven). Als deze wijzigingen invloed hebben op het ANLB, u pakketten, kunt u dat ook bij het collectief doorgeven en kunnen we in overleg zaken aanpassen.

 13. ook volgend jaar kunt u weer aanpassingen doen en b.v randen verleggen. 

 

In mei / juni worden er door de lokale ANV’s, samen met het collectief,  zit- of inteken dagen georganiseerd. Deelnemers  die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd om hun wensen in te laten tekenen in het administratie systeem van het collectief. Ook bestaande deelnemers die willen uitbreiden of wijzigen kunnen dan hun randen opnieuw laten intekenen.

Op een inteken dag kunt u samen met de ANV en de intekenaar kijken of uw wens past.

Poldernatuur Zeeland wil kwaliteit leveren om op termijn het succes van agrarisch natuurbeheer zeker te stellen en daarmee de kans op voortgang in de toekomst te verhogen. Er moet dus goed gekeken worden of uw wens voldoet aan de doelstellingen. Een beheereenheid, of dat nu een akkerrand, hooiland of iets anders is, is net als een gewas; je moet veel doen voor een optimaal en kwalitatief goed resultaat. 

Een inteken sessie verloopt als volgt: 

De eerste stap is natuurlijk dat u eerst zelf kijkt of uw land begrenst is door de provincie en of u kunt voldoen aan de pakket voorwaarden. Als dat zo is meldt u zich bij de lokale ANV en komt u op de zit- of inteken dag.

Stap 2. U wordt uitgenodigd voor de intekendag, neem het volgende dan mee: 

 • KVK nummer
 • IBAN bank nummer
 • Inlog gegevens RVO voor machtiging.
 • SNL contract (alleen als u wilt oversluiten)

Stap 3  is dat er samen met de ANV coördinator en de intekenaar wordt het volgende bekeken:

 1. Ligt uw land in een opengesteld gebied; 
 2. Ligt uw wens in een clustergebied. (c.q is er voldoen gelijk natuurbeheer in de omgeving);
 3. Of u voldoet aan de eerste eisen van het pakket.

Stap 4 is dat wanneer bovenstaande goed is de intekenaar uw bedrijfsgegevens in het systeem invoert en vervolgens uw wensen intekent. U hebt nu een voorlopig contract, dit is zeker niet vrijblijvend. Dit intekenen is echter GEEN garantie voor definitief contract.  Deze beslissing  is aan het bestuur, zij moeten een selectie van de meest kwalitatieve beheerpakketten maken, vervolgens worden deze als offerte bij de provincie Zeeland ingediend. U hoort dan in december of u wel of geen contract krijgt.

U moet vooraf het collectief machtigen, het voordeel voor u is dat u bij de gecombineerde opgaven de door de intekenaar ingetekende rand zo overnemen en uw aanbetaling aanvraagt.