X
GO

Zoet weiland

Voor Zeeland zijn kreek en kreekrug graslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken karakteristiek. Dit pakket gaat over de kreekrug graslanden, ‘ouderwetse’ weilandjes met een pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. In de kreekrug graslanden werden poelen aangelegd om het vee van drinkwater te voorzien. Deze weilandjes werden vaak voorzien van een heg om het vee binnen te houden, wat hoogstamfruitbomen voor fruit, en knotwilgen voor brandhout. Dit kleinschalig mozaïeklandschap zoals dat van oudsher voorkwam, is het leefgebied van diverse dieren waaronder patrijzen, maar ook amfibieën en andere vogels profiteren van deze biotoop.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Geen
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledig biotoop
Beheer
Betreft een samengesteld pakket
  • begrazingsbeheer
  • Poelen
  • Hoogstamfruit
  • Knotwilgen
  • Struweelhaag
Waardevol voor
Patrijs, amfibieën, bunzing watervogels, bijen

Jaarlijkse beheervergoeding

€ 1.130,- voor het weiland