X
GO

Veldleeuwerikenrand

Een veldleeuwerik houdt van een weidse vlakte.

Deze rand bestaat uit 2 stroken en biedt foerageer- en nestelmogelijkheden voor de veldleeuwerik en andere akkervogels. Er dient het voorgeschreven mengsel ingezaaid te worden in de voorgeschreven dosering. Het gewas blijft hierdoor opener, waardoor de akkervogels beter kunnen foerageren. Door de snellere opwarming van de ondergrond zijn hier voor de akkervogels meer insecten te vinden. De graanstrook biedt tevens dekking en voedsel in de winter. De grasstrook dient te bestaan uit laagblijvende grassen met voldoende kale grond. De kale grond is noodzakelijk voor de aanwezigheid van voldoende bodeminsecten. Deze rand biedt de juiste combinatie van dekking en voedsel. De stroken in de rand mogen gedurende de beheerperiode wisselen.

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf.

 

Breedte
Minimaal 9 meter, liever breder, max 18 meter
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
D.m.v. stroken, met verplicht mengsel zie tekeningen
Beheer
Zie tabellen
Waardevol voor
Veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, dagvlinders, bijen.
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 3.400,- per hectare