X
GO

 

Jaarverslag 2023

Elk jaar heeft Poldernatuur twee keer een bestuurlijk overleg met de provincie Zeeland. Het najaar gesprek is altijd ingeruimd om de voortgang te bespreken. Als voorbereiding wordt altijd een verslag opgesteld volgens een vast format. Dit jaarverslag kunt u hier downloaden

 

De hoofdpunten uit het jaarverslag 2023: 

In 2023 startte een nieuwe periode voor het ANLb, met een nieuw (groter) budget. Het beschikbare subsidiebudget voor Poldernatuur Zeeland steeg naar € 3.8 mln. Er is een nieuwe gebiedsaanvraag ingediend met voortzetting van maatregelen uit vorige periode en een uitbreiding van areaal: er zijn nu in totaal 335 ANLb deelnemers. Bij Open Akker zijn er meer patrijzen- en veldleeuwerikranden, vogelakkers en wintervoedselakkers aangelegd. Bij Dooradering zijn er meer botanische weilanden, dijken en landschapselementen aangelegd.

De resultaten ten aanzien van het aantal vogels vindt u hier.

Plan was om in 2022 ‘tijdig’, in het voorjaar, aan de slag te gaan om de noodzakelijke informatie rond het veranderende GLB beleid per 1-1-2023 onder de aandacht van de ANLb-deelnemers te brengen. Aangezien de GLB informatie niet op tijd bekend was, moest poldernatuur besluiten om op een zo laat mogelijk moment in het jaar de voorlichtingsbijeenkomsten voor het ANLb in 2023 in te plannen. Uiteindelijk zijn deze uitgevoerd op 5 oktober (Heinkenszand) en 6 oktober (Sluiskil) 2022.

Poldernatuur Zeeland concentreert de maatregelen zoveel mogelijk in 21 kerngebieden (clusters), verspreid over de provincie. De clusters zijn gebaseerd om het voorkomen van bronpopulaties van de doelsoorten in het leefgebied Open akker. Het streven is om per cluster op tenminste 5% van de oppervlakte ANLb-maatregelen te realiseren.

Kennismakingsgesprek met de nieuwe gedeputeerde natuur Wilfried Nielen in West Zeeuws-Vlaanderen. Ontvangst was op akkerbouwbedrijf Becu-Risseeuw in Groede. Na een kennismakingsronde heeft Poldernatuur Zeeland (Rinus van ’t Westeinde en Wico Dieleman) een presentatie gegeven over het ontstaan en de werking van Poldernatuur Zeeland. Na ‘HET fotomoment’, waarbij Rinus van ’t Westeinde een insectenhotel heeft aangeboden aan Wilfried Nielen. werden verschillende beheereenheden met akkerranden en volveldse percelen bezocht.

De schouw wordt uitgevoerd door 3 schouwers, volgens het protocol met een aselecte steekproef van 10% van de deelnemers. De bevindingen worden aan het bestuur voorgelegd, dat zo nodig besluit welke vervolgacties moeten worden ondernomen. Net als in voorgaande jaren is meer dan 99% van de gecontroleerde beheereenheden in orde bevonden tijdens de schouw.