X
GO

Ruige mest

Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven, versterkt de bodemstructuur en de organische stofbalans. Regenwormen en ander bodemleven is een belangrijke voedselbron voor met name weidevogels en zijn ook belangrijk voor de bodemstructuur. Regenwormen breken mest en strooisel af tot bodemorganische stof en nutriënten. De grasgroei vertraagd enigszins ten opzichte van het gebruik van drijfmest of kunstmest, waardoor de percelen langer de open structuur houden die ze voor weidevogels geschikt maakt. Ook verwerken sommige weidevogels, met name kieviten, het stro uit de ruige mest in hun nest.

Dit pakket is specifiek bedoeld voor weidevogelbeheer en kan alleen in combinatie met andere ‘open grasland’ pakketten worden afgesloten.

 

Klik hier voor de volledig paekketvoorwaarden in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Ja, ruige mest buiten rustperiode
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledige weiland
Beheer
Ruigemest in combinatie met Uitgesteld maaibeheer pakket 5
Waardevol voor        
Weidevogels
Jaarlijkse beheervergoeding
 
c) rustperiode 1 april - 1 juli,
€ 105.- per ha.