X
GO

Keverbank

Insecten zijn van groot belang als voedselbron voor akker- en weidevogels, speciaal voor de jonge vogels. De sleutel tot succesvol insectenbeheer is diversiteit. Hoe diverser een landschap en het beheer, hoe meer insecten zullen voorkomen. Dieren en dus ook insecten hebben in elk levensstadium een gunstig biotoop nodig. Een keverbank voegt veel diversiteit toe aan een akker, wat de leefomgeving voor insecten en dus ook akkervogels sterk verbetert. Daarnaast biedt een keverbank veel dekking en een gunstig broedbiotoop voor een aantal soorten. 

Een keverbank is een opgeploegde strook van ongeveer 3 m breed en 70 cm hoog. De keverbank wordt hoofdzakelijk ingezaaid met een grasmengsel, aangevuld met kruiden. De opgehoogde structuur van de keverbank zorgt ervoor dat de grond snel droogt en opwarmt. De graspollen zijn een ideale habitat voor overwinterende insecten als de akkers kaal zijn. Naast de keverbank wordt een 3 meter brede braakstrook aangelegd waar de vogels, als ze natgeregend zijn, weer snel kunnen opwarmen.

Als wederdienst biedt de keverbank de landbouwer natuurlijke plaagbestrijding; keverbanken zijn hotspots voor overwinterende plaagbestrijdende insecten. Meteen na de winter vertrekken ze vanuit die overwinteringsplaatsen naar de gewassen op de omliggende akkers. De kevers gaan ongeveer 50 meter het gewas in. Daar helpen ze de plaaginsecten te onderdrukken.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte keverbankpakket
Minimaal 6 meter  max 9 meter 
Bemesting 
Niet toegestaan 
Meetellen mestplaatsingsruimte 
Ja 
Inrichting 
Keverbank 3 m opgeploegd tot 70 cm hoog 
+ 3 meter vlak (braak)
+ 3 meter bloemenstrook (i.o.m. PnZ)
Beheer 
Eerste jaar 1 of 2 keer maaien toegestaan
Waardevol voor 
Insecten, voedselbron voor veldleeuwerik, patrijs, graspieper, kwikstaart. Dekking in de winter, gunstig broedbiotoop.
Jaarlijkse beheervergoeding 
a. Met struiken 
€ 3.400,-
€ 3.500,-