X
GO

Weidevogel beheer

Zeeland is een akkerprovincie bij uitstek, toch zijn er een aantal mooie stukjes weidengebied in onze Provincie. Aangrenzend aan gebieden van de terrein beherende organisaties zoals Het Zeeuwslandschap en Natuur Monumenten zijn een ook weide gebieden begrensd.  Vooralsnog kan het Collectief Polder Natuur Zeeland echter alleen beheerpakketten afsluiten op Walcheren rond de Sint Laurense Weihoek.

 

Voorwaarden

  1. Enkel in de door de provincie Zeeland (beperkt) opengestelde leefgebieden;
  2. Alleen op Walcheren rond de Sint Laurense Weihoek. (cluster Poldernatuur Zeeland);
  3. Niet naast bos, grote bomen of bebouwing;
  4. Er zijn drie pakketten opengesteld, Kruidenrijk grasland, ruige mest op het kruidenrijkgrasland en uitgesteld maaibeheer (is opstapje naar Kruidenrijk grasland);
  5. Bij beheerpakket ‘kruidenrijk grasland’ moeten nu al voldoende (4) kruiden in het weiland aanwezig zijn;
  6. Als dit pakket is ingetekend kan de deelnemer kiezen om “on-top” het pakket ruige mest af te sluiten. Hoeft niet, maar wel wenselijk. Ruige mest zonder het pakket kruidenrijk grasland of uitgesteld maaibeheer is onmogelijk.

 

Opengestelde pakketten

 

Door provincie Zeeland opengestelde gebieden open grasland.