X
GO

 

 

Veldleeuwerik

De veldleeuwerik is een bekende zanger van het boerenland. Op zomerse dagen klinkt zijn kenmerkende geluid hoog boven de polders. bijzonder is dat hij al zingend naar grote hoogte stijgt, daar enige tijd zingend rondvliegt om dan in stilte te dalen.

 

Hoe herken ik de veldleeuwerik?

De veldleeuwerik heeft een lichtbruin kleed met een gestreepte borst en warm bruine, gestreepte bovendelen. De borst is licht geelbruin met ‘slabbetje’ van fijne strepen die contrasteert met de witte buik. De veldleeuweriken heeft een korte, afgeronde kuif meestal liggend, maar ze kunnen hun kuif oprichten. Ze hebben een relatief korte snavel. Staart donker met witte randen. In de vlucht vallen de smalle witte vleugel achterrand en witte staart zijden op.  Een volwassen veldleeuwerik heeft een formaat tussen 18-19 cm

De veldleeuweriken hebben een zeer kenmerkende zang, waarbij ze tot op grote hoogte vliegen. Soms laten ze zich als een steen vanaf grote hoogte vallen. Vleugels tonen in vlucht witte achterrand. ‘s Winters vaak in troepen te zien. Kort ‘tsjirrup’; lied kan verscheidene minuten aanhouden, een snel, vloeiend gekweel, zingt meestal in vlucht. Bij onraad drukt de veldleeuwerik zich plat op de grond.

 

Waar leeft de veldleeuwerik? 

De veldleeuwerik broedt in open landschappen, zoals heide en duinen. Veldleeuweriken broeden ook vaak in graslanden en open akkerbouwgebieden. Buiten de broedtijd leeft hij vooral op stoppelvelden.

 

Wat eet de veldleeuwerik?

Tijdens de broedtijd zoekt de en veldleeuwerik op de grond vooral naar insecten, als hij niet aan het broeden is eet hij vooral granen en zaden. 

 

Blijft de veldleeuwerik  hier of gaat de hij weg in de winter?

Veldleeuweriken die in Nederland broeden, trekken voor een deel weg naar Frankrijk of Engeland. Najaarstrek is vanaf eind september tot in november, met een hoogtepunt in oktober.

 

klik hier voor het uitgebreide informatie blad met info over de veldleeuwerik