X
GO

 

Gele kwikstaart

De Gele kwikstaart is een zangvogel die veel op het boerenland te vinden is vooral op akkerland. Liefst in gemengd gebied waarbij ze kunnen foerageren in de buurt bij schapen, koeien en paarden.

 

Hoe herken ik de Gele kwikstaart?

Een Gele kwikstaart heeft korte zwarte pootjes en een korte, dunne snavel. Hij is kleiner dan een mus ongeveer 16 cm groot, en herkenbaar aan een zeer lange, slanke vorm. Heeft een gele keel en een geel onderlijf. In de lente is de onderzijde van een mannetje heldergeel. In vlucht vertonen ze een lange witte streep op en onder de vleugel. Roept meestal in vlucht, een scherp en doordringend ‘Tjiik’ of ‘Stiiit’. 

 

Waar leeft de Gele kwikstaart?

Het oorspronkelijke leefgebied van de Gele kwikstaart bestaat uit rivierbegeleidend grasland. Tegenwoordig broeden de meeste Gele kwikstaarten in boerenland; hooiland en weiland, maar vooral akkers. Hoge dichtheden in gemengde gebieden en in bollenvelden. Vaak foeragerend te vinden op weiland met schapen, koeien en paarden.

 

Wat eet de gele kwikstaart?

De Gele kwikstaart eet voornamelijk bodem bewonende spinnen en insecten, vooral kevers, vliegen, muggen, wantsen en cicaden. Lopend en rennend, afgewisseld met een sprint vluchtje, zitten ze hun voedsel achterna. Ze zoeken die graag tussen grazend vee en pikken de insecten op die door het vee worden opgejaagd.

 

Blijft de gele kwikstaart hier in de winter?

Gele kwikstaarten trekken in zuidelijke richting weg om via Frankrijk en het Iberisch Schiereiland naar Afrika te vliegen. De meeste Gele kwikstaarten overwinteren in het Sahelgebied. Doortrekkers zijn in Nederland te zien vanaf eind maart tot in mei, in het najaar vanaf half augustus tot eind september. Gele kwikstaarten trekken overdag in groepen.

 

klik hier voor het uitgebreide informatie blad met info over de gele kwikstaart