X
GO

Insectenrand

Deze rand biedt voedsel en voor bijen, dagvlinders en andere insecten. De rand bestaat uit 2 stroken die gefaseerd worden gemaaid. Er dient het voorgeschreven mengsel ingezaaid te worden in de voorgeschreven dosering. 

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte

Minimaal 6 meter, liever breder, max 12 meter

Bemesting

Niet toegestaan

Meetellen mestplaatsingsruimte

Ja

Inrichting

D.m.v. 2 stroken, met verplicht mengsel zie tekeningen

Beheer

Zie tabellen

Waardevol voor

insecten, dagvlinders, bijen.

Jaarlijkse beheervergoeding

€ 3.400,- per hectare