X
GO

 

 

Bijvriendelijk Zeeland

PolderNatuur Zeeland is 1 van de ondertekenaars van de Zeeuwse bijenstrategie. Op 4 juli 2018 heeft de voorzitter van Poldernatuur zijn handtekening gezet naast de handtekening van de ander ondertekenaars:

  • Provincie Zeeland
  • ZLTO
  • Landschapsbeheer Zeeland
  • Natuurmonumenten
  • Nederlandse Bijenhouders Vereniging
  • Het Zeeuws Landschap
  • Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
  • Waterschap Scheldestromen
  • Zuidwest Samen (cluster van verschillende woningcorporaties)
  • Velt Zeeuwse Eilanden

 

Bijen zijn van groot belang voor de Landbouw en de natuur. Het zijn de bijen die zorgen voor de bestuiving van veel landbouw gewassen zoals fruit en groente.

Het afgelopen decennium is er sprake van een wereldwijde afname van de bijen. Ook In Zeeland verschenen alarmerende berichten over een sterke afname van solitaire bijen en ook honingbijen hebben het moeilijk om het hele seizoen door voldoende gevarieerd stuifmeel te verzamelen. In de Zeeuwse Bijenstrategie worden de knelpunten en kansen voor bijen geschetst en de activiteiten van het Platform bijvriendelijk Zeeland kort beschreven.

De Ambitie van het bijenplatform is Zeeland de meest bijvriendelijke provincie van Nederland maken.

Op de website bijvriendelijkzeeland.nl leest u daar meer over.