X
GO

Beheer Pakketten

Per 1-1-2023 is, tegelijk met het nieuwe GLB, een nieuwe beheerperiode ingaan voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Als Poldernatuur Zeeland (PnZ) zijn we druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Alle nieuwe pakketten staan op de website. Per  ANV zijn voorlichtingsavonden gehouden en de inteken dagen/avonden zijn in alle ANV's gehouden. Het gebiedsplan is ingediend en Poldernatuur is nu druk bezig te kijken hoe alle ingetekende randen en landschaps elementen passen.

Per leef gebied en doelsoort zijn er beheerpakketten ontwikkeld. Om deel te nemen moet u:

  1. in een begrenst gebied liggen,
  2. voor Open Akker binnen een cluster / werkgebied van het collectief liggen,
  3. geen bos of bomen direct naast de locatie van de randen hebben liggen en
  4. lid zijn of worden van de lokale ANV.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kan er een passend pakket voor u gezocht worden. Het gaat er dan om, dat de doel soort van dat pakket in uw gebied voor komt. Op de volgende pagina’s kunt u zien of u in een begrensd gebied of cluster ligt. Er zijn 4 leefgebieden onderscheiden met ieder hun eigen begrenzing en doel soorten: 1 open akker (akkerranden); 2 droge dooradering (grasland en dijken + landschapselementen), 3) open grasland (Weilanden) 4 natte dooradering (kreken en water). Voor al deze gebieden zijn er meerdere pakketten beschikbaar.

Als u denkt een passend pakket te hebben kunt u zich bij uw lokale ANV melden en komt u op de "interesse lijst".  In mei / juni worden er voor inteken rondes gehouden en wordt gekeken hoe uw wens past in de plannen van de Provincie en Poldernatuur Zeeland. Als uw wens lijkt te passen wordt deze mee genomen in de gebiedsaanvraag en hoort u in december of uw pakket akkoord is. Op 1 januari het jaar daarna kun u starten met het beheer volgens de pakket voorwaarden.

Let op: dit is niet vrijblijvend er wordt gecontroleerd of u zich houdt aan de pakket voorwaarden!