X
GO

Beheer Pakketten

Per 1-1-2023 is, tegelijk met het nieuwe GLB, een nieuwe beheerperiode ingaan voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Alle nieuwe pakketten voor deze periode staan op de website. Per  ANV zijn voorlichtingsavonden gehouden en de inteken dagen/avonden zijn in alle ANV's gehouden. Het gebiedsplan is ingediend en door de Provincie goedgekeurd. Er wordt gewekt met een aantal leef gebieden: 

Per leef gebied en doelsoort zijn er beheerpakketten ontwikkeld. Om deel te nemen moet u:

  1. in een begrenst gebied liggen,
  2. voor Open Akker binnen een cluster / werkgebied van het collectief liggen,
  3. geen bos of bomen direct naast de locatie van de randen hebben liggen en
  4. lid zijn of worden van de lokale ANV.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kan er een passend pakket voor u gezocht worden. Het gaat er dan om, dat de doel soort van dat pakket in uw gebied voor komt. Op de volgende pagina’s kunt u zien of u in een begrensd gebied of cluster ligt. Er zijn 4 leefgebieden onderscheiden met ieder hun eigen begrenzing en doel soorten: 1 open akker (akkerranden); 2 dooradering (grasland en dijken + landschapselementen +kreken en water), 3) open grasland (Weilanden). Voor al deze gebieden zijn er meerdere pakketten beschikbaar.

 

Deelnemen

Als u denkt een passend pakket te hebben kunt u zich bij uw lokale ANV melden en komt u op de "interesse lijst".  In mei / juni worden er voor inteken rondes gehouden en wordt gekeken hoe uw wens past in de plannen van de Provincie en Poldernatuur Zeeland. Als uw wens lijkt te passen wordt deze mee genomen in de gebiedsaanvraag en hoort u in december of uw pakket akkoord is. Op 1 januari het jaar daarna kun u starten met het beheer volgens de pakket voorwaarden.

Let op: Deelname is niet vrijblijvend u dient zich te houden aan de pakket voorwaarden hier wordt ook op gecontroleerd. Controle vindt plaats via een vooraf vastgesteld Schouwprotocol dat u hier kunt vinden. 

 

Ondersteuning

Poldernatuur Zeeland is een cooperatie en werkt met een bestuur en een werkorganisatie.  De werkorganisatie bestaat uit een aantal deskundige personen die u kunnen helpen bij het uitvoeren van het beheer. Het beheren van akkerranden en landschaps elementen is een teelt op zich en PolderNatuur Zeeland heeft daarvoor ook een teelt begeleider binnen de werk organisatie. 

 

Documenten

De documenten die horen bij een coperatie: de statuten, huishoudelijk reglement èn ‘sanctie en herstelprotocol’, van Poldernatuur Zeeland zijn beschikbaar via de secretaris van Poldernatuur Zeeland.

 

 

 

 

       aangesloten bij