X
GO

Bloemdijk met beweiding

Bloemdijken zijn typisch Zeeuwse binnendijken met een schrale, vaak zandige toplaag. De botanisch waardevolle bloemdijken hebben hun talud vaak zongericht. Op deze dijken komt een veelheid aan kruiden voor, karakteristiek zijn: paardenbloem, scherpe boterbloem, pinksterbloem en op de drogere stukken margriet, knoopkruid en leeuwentand.

Waardevolle bloemdijken kunnen met goed beheer  een belangrijke bijdrage leveren aan biotopen van vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige zaden van kruiden, alsmede de insecten die op bloemen afkomen zijn een voedselbron. De open, ijle structuur van de vegetatie kan schuilgelegenheid bieden. Bloemdijken zijn tot slot van belang ter oriëntatie van vleermuizen en dienen ook als verbindingszone voor diverse soorten dieren.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloem- en insectenrijke biotopen.

 

Doelsoorten Zeeland

Patrijs, kneu, grote lijster, steenuil en groene specht.

 

Pakketvarianten

Vergoeding deelnemer: € 1.130,- per hectare.

Het pakket kan alleen afgesloten worden op een binnendijk (geen zeedijk / primaire waterkering) die bovendien door de Provincie Zeeland bestempeld is als provinciale bloemdijk. Uitzondering is mogelijk op een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief. Er moeten minimaal 4 verschillende indicator soorten voorkomen (zie lijst in het beheerpakket).