X
GO

Grasland en dijken

Door stormvloeden en inpolderingen is Zeeland doorweven geraakt met kreken en oude dijken. Langs kreken en bij de aanleg van dijken ontstonden in sommige gevallen schrale zilte hooilanden. Ook op hogere zandkoppen zijn, zij het zoete, hooilanden te vinden. Bloemdijken en schrale graslanden zijn rijk aan insecten en daarmee voedsel voor diverse vogels. Bloem- en faunadijken zijn uitstekende schuil en migratie zones voor diverse soorten planten, akker- , weidevogels en kleine zoogdieren (o.a. amfibieën).

Vanuit Poldernatuur Zeeland zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van beheercontracten voor dijken en voor grasland in bepaalde aangewezen gebieden. Deze beheerpakketten staan ten dienste aan specifieke, zeldzame diersoorten die dan ook wel moeten voorkomen in het gebied. Om een beheerpakket voor grasland of dijken af te sluiten moet u dus aan kunnen tonen dat de soort waarvoor het pakket bedoeld is voorkomt. Een enkele dijk of weiland is zelden voldoende leefgebied voor deze soorten. Deze pakketten zijn dan ook veelal ondersteunend aan andere leefgebieden (bij voorkeur in de vorm van akkerranden of grasland onder contract bij Poldernatuur Zeeland).

 

Voorwaarden:

  1. Enkel in de door de provincie Zeeland opengestelde droge dooradering (zie de kaart hieronder);
  2. Alleen in of aangrenzend aan een door het collectief aangewezen cluster;
  3. Of bij voorkomen van specifieke zeldzame diersoorten of planten;
  4. U dient met een ecologische toets aan te tonen dat het gebied geschikt is voor het beheer pakket;
  5. Niet naast bos of bebouwing gelegen;
  6. Maak een keuze uit een van de opengestelde pakketten.

 

Opengestelde pakketten

 

Door provincie Zeeland bepaalde ecologische intresante dijken. PolderNatuur is vooral op zoek naar de oranje dijken. 

 

Voor er een formele ecologische toets of verbeterplan opgesteld wordt zal de ANV, in overleg met de intekenaar (GIS informatie uit diverse kaarten) een filter zetten op welke percelen die toets zouden kunnen halen. Alleen de beheereenheden met de beste kansen worden ingetekend.  Een veld bezoek vooraf door de ANV coördinator is hierbij zeer wenselijk en kan veel onnodige kosten voorkomen.