X
GO

Hoogstamboomgaard

Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of boomweide met fruitrassen of notenbomen. De bomen hebben de eerste tak op minimaal 1,50 hoogte.

Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar hebben vaak ook ecologische waarde door het voorkomen van in holten broedende vogels zoals de steenuil. Onder de schors van oude bomen leven insecten die jaarrond voedsel bieden aan vogels zoals boomkruiper en grote bonte specht. In het voorjaar trekt de bloesem insecten aan zoals hommels, bijen en zweefvliegen.

Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in het grasland waar muizen zich thuis voelen: een smakelijk onderdeel op het steenuilenmenu.

Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vorm- of onderhoudssnoei indien nodig.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Instandhouding van het landschapselement en het ontwikkelen van een biotoop fauna.

 

Doelsoorten Zeeland

Steenuil en groene specht.

Pakketvarianten

Hoogstamboomgaard, minimaal eens per 2 jaar snoeien.
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 33,65 per stuk.