X
GO

vogelakker met gewasstroken

Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken. Vogelakkers kunnen deels geoogst worden. Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie zich kan opbouwen. Een vogelakker moet na een paar jaar vernieuwd of verplaatst worden. Voor het laatste jaar kan pakketvariant b gebruikt worden, zodat in het najaar de grond bewerkt kan worden

De vogelakker bestaat uit natuurblokken en gewasblokken. de gewasblokken kunnen bestaan uit: Rode klaver, luzerne, productief kruidenrijkgrasland, of zomer / wintergraan (max 90 kg/ha zaaizaad). Voor de Natuurblokken geld een voorgeschreven mengsel en zaaidichtheid. 

Bij voorkeur worden de akker in blokken aangelegd  om geen jaag paden voor de vos te creëren.  Indien blokken niet kan dan de stroken breed houden zodat geen smalle jaagpaden worden aangelegd voor predatoren zoals de vos. 

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Een akker minimaal 2 ha max 5 ha.
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
inrichtingsplan verplicht opstellen met poldernatuur. Natuur stroken en gewasstroken
Beheer
Zie tabellen
Waardevol voor
Uilen, roofvogels veldlewerik, gele kwikstaart, bijen
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 2500,- per hectare