X
GO

Bufferstrook

Deze rand vormt een bufferstrook tussen een watervoerende of droge sloot en een ander beheerpakket. Volgens het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het GLB m.i.v. 1-1-2023 is dit als verplichting opgenomen. Het doel hiervan is emissiebeperking van meststoffen en bestrijdings-middelen naar het oppervlaktewater.

Volgens het GLB m.i.v. 1-1-2023 kan deze strook ingezet worden voor:

  • GLMC4: verplichte bufferstroken langs waterlopen
  • GLMC10: verplichte bufferstroken van 1 meter langs droge sloten
  • GLMC8: 4% niet-productief bouwland

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte

Minimaal 3 meter, of een veelvoud hiervan

Bemesting

Niet toegestaan

Meetellen mestplaatsingsruimte

Ja

Inrichting

vast gesteld mengsel en zaaidichtheid met o.a klaver,  

Beheer

Zie tabellen

Waardevol voor

Veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, dagvlinders, bijen.

Jaarlijkse beheervergoeding

GLMC4 of GLMC10  per hectare € 1026,-
GLMC4 (of GLMC10) + GLMC8 (4% niet-productief bouwland)
per hectare: € 300,-