X
GO

Hoog waterpeil

Sloten komen in de zeekleigebieden veel voor. Het doel van sloten is het afvoeren van een teveel aan regenwater. Maar sloten kunnen ook ecologische heel waardevol zijn voor zowel planten als dieren. Om verdroging tegen te gaan en daarmee de doelsoorten van de natte dooradering beter te beschermen, is lokaal een verhoging van het waterpeil nodig. Dit kan gerealiseerd worden door in een sloot, naast een beheereenheid of natuurgebied, een stuw of dam te maken. Dit pakket is vooral bedoeld voor boereigen sloten die vaak droog vallen.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
6 meter
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Schot, planken of dam
Beheer
Peil hooghouden en minimaal maaien
Waardevol voor
Amfibieën, bunzing water-en weidevogels
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 2,75 / m enkelzijdig beheerd
€ 4,75 / m dubbelzijdig beheerd