X
GO

Amfibieënweiland

Voor Zeeland zijn kreek- en kreekrug- graslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken karakteristiek. Het gaat om ‘ouderwetse’ hooi- en weilandjes met een pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. In de kreekrug- graslanden werden poelen aangelegd om het vee van drinkwater te voorzien. Deze weilandjes werden vaak voorzien van een heg om het vee binnen te houden, wat knotwilgen of een hakhoutbosje voor brandhout. Dit kleinschalig mozaïeklandschap zoals dat van oudsher voorkwam, is het leefgebied van diverse dieren waaronder amfibieën. Maar ook patrijzen en andere vogels profiteren van deze biotoop.

Dat is dan ook het doel van dit pakket; het creëren en onderhouden van een optimaal biotoop voor amfibieën door middel van een kleinschalig mozaïeklandschap bestaande uit een weiland met poelen, omgeven door wat ruigte, struweel en knotwilgen of houtwallen en kleine bosjes. Dieren in winterrust, verblijven veelal onder de grond in holtes en spleten in bosjes houtwallen, aardewallen, maar soms ook in gebouwen (kelders).

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Volledig weiland
Bemesting
Enkel ruige stalmest
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Volledig biotoop
Beheer
Betreft een samengesteld pakket
  • Hooibeheer
  • Poelen
  • Struweel
  • Hakhout /knotwilgen
Waardevol voor
Patrijs, amfibieën, bunzing watervogels, bijen
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 1.224,00 voor het weiland
€    101,66 voor de poel
€    2,17 /m voor de struweelhaag