X
GO

Rietzoom en Klein rietperceel

Langs kreken en sloten komen vaak Rietvegetaties voor, toch neemt de hoeveelheid riet en de kwaliteit voor vogels hiervan af. Verdroging en gebrek aan goed beheer zijn hiervan de oorzaak. Riet is erg belangrijk voor oevervogels zoals de waterhoen, baardmannetjes maar ook bruine kiekendieven. Ecologische gezien bestaat een goed rietveld of rietzoom merendeels uit overjarig riet. Echter niet gemaaid riet bevat veel minder zaden en insecten, er moet dus wel gemaaid worden.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

 

Breedte
 
Lengte
Zoom is minder dan 5 meter
Rietperceel meer dan 5 meter
Minimaal 100 m
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Nee
Inrichting
Riet,
Beheer
1 keer in de 2 tot 4 jaar maaien
Waardevol voor
Bruine kiekendief, baardmannetje, bunzing, waterhoen, watervogels
Jaarlijkse beheervergoeding
Smal € 1,08 / m tot 5 meter breed
Breed € 1.675,- / ha