X
GO

Patrijzenrand

Deze rand biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere akkervogels. De rand bestaat uit 3 stroken. Eén strook met overblijvende bloemen / een graan-akkerflora mengsel, dus uit ruige vegetatie. Deze kan dienen als foerageergebied, dekking en broedhabitat. Eén strook met kort blijvend gras. Eén strook met groene braak biedt vooral foerageermogelijkheden voor de kuikens. Deze zijn de eerste weken volledig afhankelijk van insecten. De kale grond warmt snel op en hier zijn dan veel insecten die makkelijk te vinden zijn voor de jonge patrijzen. Bij gevaar kunnen ze snel de rand met hoge begroeiing induiken. De stroken in de rand mogen gedurende de beheerperiode wisselen.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Minimaal 9 meter
bij voorkeur breder. max 18 meter
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
D.m.v. stroken, zie tekeningen
Beheer
Zie tabellen
Waardevol voor
Patrijs, gele kwikstaart, bijen
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 3.400,- per hectare