X
GO

Zeeuwse heggen / Struweelhaag

In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse lijnvormige landschapselementen verschenen met houtige gewassen. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. Sommige van deze landschapselementen zijn al eeuwen oud. In Zeeland vielen de sloten in de zomer in bepaalde gebied vaak droog als gevolg van de bodemopbouw (kreekruggen). Vandaar dat men hier als perceelsbegrenzing / veekering meidoorns plantte. De heggen zorgen voor een permanente opgaande beplanting in een verder relatief open landschap, de luwte en beschutting van de heggen is belangrijk voor een beschutte leef- en migratie zone. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor vlinders en andere dieren. Door de diversiteit aan struiken is er een zeer brede bloeiboog aanwezig, En oude heg kenmerkt zich door een mooie zoomvegetatie. Dat is de strook naast en deels onder de heg waar kruiden groeien. Door spreiding aan nectar en stuifmeel kunnen, gedurende het gehele seizoen, meerdere generaties insectensoorten profiteren en zich vestigen in de Zeeuwse heggen. In de zoomvegetatie kunnen diverse bodemdieren broeden en schuilen maar ook veel vlinders en vogels hebben de zoomvegetatie nodig. Dit heggenpakket wordt dan ook altijd gecombineerd met een akker- of grasrand.

Dit beheerpakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met andere beheerpakketen zoals akkerranden of weilandranden om zo een zoom vegetatie te verkrijgen. 

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Doel

Het creëren van biotoop voor vogels.

 

Doelsoorten Zeeland

Vogels, zoals spotvogel, braamsluiper, ringmus, kneu, zomertortel en groene specht.

De beheereenheid bestaat uit opgaande begroeiing van inheemse struiken en wordt periodiek gesnoeid , geknot of afgezet. Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 0,7 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter.

Pakketvarianten

Jaarlijks beheer en snoeicyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden gesnoeid. Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 2,35 per m1.

 
Jaarlijks beheer en snoeicyclus > 12 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt eenmaal per 12 tot 25 jaar afgezet.
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 5,85 per m1.
 
Jaarlijks beheer zonder groot onderhoud in de contractperiode. 
Jaarlijkse vergoeding deelnemer: € 1,11 per m1.