X
GO

Kiekendiefrand

De bruine kiekendief broedt vooral in rietlanden, maar door verschillende oorzaken nemen haar broedresultaten af. Doorongunstig waterbeheer worden de kreekoevers droger waardoor het riet toegankelijker wordt voor grondpredatoren. Er komen meer bomen in het riet, waardoor kraaiachtigen op de eieren kunnen predateren. De broedresultaten nemen hierdoor sterk af. Daarnaast is de voedselbeschikbaarheid sterk verminderd. Hoe verder de vogels moeten vliegen, hoe minder jongen ze kunnen grootbrengen. De meeste  bruine kiekendieven trekken in de winter naar het zuiden.

Door het ontwikkelen van vegetaties die al vroeg in het voorjaar een dichte, hoge vegetatie vormen, kan de broedbiotoop verbeterd worden. Deze kiekendiefrand biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de bruine kiekendief.  Verder profiteren tal van andere dieren van deze rand, zoals diverse moerasvogels, velduil en amfibieën.

Dit pakket is bedoeld om rond of langs oude kreken  brede rietvoerende watergangen aan te leggen (zie beheervoorschriften). Zo ontstaat een bufferstrook tussen de akker en het water en juist dat is het gebied waar de kiekendief broedt. Hoe breder deze strook, hoe groter het ecologische effect. Dit pakket is uitstekend geschikt om geren langs een bochtige kreek recht te trekken.

 

Klik hier voor de volledige pakketvoorwaarden in pdf

 

Breedte
Minimaal 12 meter bij voorkeur breder
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Langs open water of riet
Beheer
Niet gemaaid en niet begraasd, handmatig opslag bestrijden
In de buurt van een wintervoedselrand
Waardevol voor
Kiekendief, velduil
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 2700,- per hectare of meer bij aanvullende voorwaarden