X
GO

Poel en Klein historisch water

Een poel is een natuurlijke laagte of een kuil die gegraven is of wordt ten behoeve van de veedrinkwatervoorziening. Deze waterpartij wordt  gevoed door (zoet) grond- en regenwater. Poelen en hun aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor amfibieën zoals de kamsalamander. 

Dit pakket is bedoelt voor het creëren van een optimaal biotoop voor amfibieën door middel van een zuivere waterkwaliteit, voldoende open water en openheid (grotendeels) rondom  de poel maar ook voldoende dekking langs de waterkant. Door de vegetatie gefaseerd te maaien, vinden insecten in de niet-gemaaide delen een overwinteringsplek. Het is van belang om te voorkomen dat de poel dichtgroeit, dichtslibt en zo verlandt. Door regelmatig het te veel aan slib, afgestorven plantenresten en waterplanten te verwijderen (opschonen) blijft ook de zuurstofvoorziening in het water op peil. Het beste is om het opschonen van de poel in fases uit te voeren. Op deze manier wordt niet de hele poel verstoord en blijft altijd een deel van de begroeiing in stand waar de dieren heen kunnen vluchten. Het voorkomen van de aanwezigheid van vis is cruciaal: vissen eten de amfibieën-eitjes op.

Een paket voor een poel wordt gecombineerd met een Zoet weiland af een Zoet hooiland

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Kleine poel (< 175 m2), van 1 september tot 15 oktober, 75 % tot 95 % schonen en/of maaien.
Jaarlijkse vergoeding: € 200,- per stuk.
 
 
Grote poel en klein historisch water (>175 m2), van 1 september tot 15 oktober, 75 % tot 95 % schonen en/ of maaien.
Jaarlijkse vergoeding: € 250,- per stuk.