X
GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Informatie avond ‘Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren”

11-07-2024

in twee specifieke gebieden in Zeeland is het mogelijk extra beheerovereenkomsten af te sluiten Op maandag 15 juli 19.00 is er een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis van Vrouwenpolder (Dorpsdijk 38 te Vrouwenpolder). Om voor een beheercontracten af te kunnen sluiten moet wordt voldaan aan de volgende vereisten: lees verder ...

Meld u nu aan! Water en Klimaat pakketten opengesteld voor 2025

26-06-2024

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu wordt het eerste pakket uit de water- en klimaatpakketten opengesteld. Vanaf 2025 wordt het mogelijk om langs primaire watervoerende waterlopen een akkerrandenpakket af te sluiten.  Heeft u interesse, meld u hier aan. Voor dit pakket hoeft u dus niet in een cluster te liggen of in een begrensd gebied. Wel moet u grenzen aan een primaire waterloop. We hebben dan naast open akker pakketten, en dooradering ook de categorie water en klimaat. lees verder ...

U kunt nog twee keer deelnemen aan een telcafe deze zomer

25-06-2024

Eerder berichtten we al over de successen van de telcafe’s.  Volgende week staan er nog twee telcafe’s op de agenda: ANV Walcheren: maandag 1 juli start om 19u Zwanenburgseweg 6 te Oostkapelle bij Mart den Hollander ANV Schouwen-Duiveland: woensdag 3 juli start om 19u Ravensweg 1 Scharendijke bij Marco Capelle Dit zijn voorlopig de laatste twee telcafe’s van het seizoen. Komende najaar gaan we verder met de telcafees tijdens de najaarstrek en daarna de wintertellingen. lees verder ...

03-06-2024

Afgelopen weken hebben we veel deelnemers gezien bij de verschillende telcafé’s op Noord- en Zuid-Beveland. Morgen kunt u ev. nog een telcafé in Zeeuws-Vlaanderen bezoeken: ANV Bloeiend West: dinsdag 4 juni start om 19u Molenweg 19 te Zuidzande bij familie Luteijn Graag even aanmelden via mailadres in de bijgevoegde uitnodiging. Later deze maand volgen nog datums voor telcafé’s op Schouwen-Duiveland en in Oost Zeeuws-Vlaanderen. lees verder ...

      aangesloten bij