X
GO

Intro

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creeëren voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

 

Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren.

 

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen (ANV's) in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Laatste nieuws

Akkerranden laat maar mooi dit jaar

08-10-2023

Veel akkerranden moesten dit jaar opnieuw ingezaaid worden, doordat er een nieuwe contractperiode begon. Dat zaaien viel niet erg mee dit jaar, eerst was het heel lang nat waardoor de grond niet bewerkt kon worden, en toen dat eindelijk wel kon werd het zo droog dat het zaad niet meer kiemde. Maar uiteindelijk kwam de regen, en met tussendoor mooie en zonnige dagen ontwikkelde veel randen zich alsnog er goed en mooi. hierbij wat foto’s lees verder ...

Heeft u ze al gezien?

08-10-2023

​​​​​​​Poldernatuur Zeeland heeft een aantal informatieborden in de akkerranden en bij landschapselementen geplaatst.  Ze staan door heel Zeeland, bij elke ANV staan er een aantal.  Heeft u ze al gezien? lees verder ...

Poldernatuur blij te zijn met het geld dat tot en met 2028 beschikbaar is

04-10-2023

Tot en met 2028 krijgt het agrarisch collectief Poldernatuur Zeeland maximaal 3,8 miljoen euro per jaar voor het uitvoeren en het uitbreiden van agrarisch natuurbeheer, melden Gedeputeerde Staten van Zeeland. lees het volledige bericht op Omroep Zeeland. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15926461/komende-jaren-miljoenen-voor-agrarisch-natuurbeheer lees verder ...

Nieuwe functionaliteit Scan ICT met dank aan Provincie Zeeland

25-09-2023

Met het verstrijken van de tijd veranderde wetgeving en kwamen er meer taken bij voor de collectieven, om deze goed te ondersteunen is de basis software van Scan ICT verbeterd. Er zijn veel kleine wijzigingen en uitbreidingen gedaan, naast een drie tal nieuwe module: 1) Beheermodule 2) Schouwmodule 3) Meldingen van uitgevoerd beheer via www.mijnboerennatuur.nl Deze aanpassingen zijn mogelijk gemaakt door de 12 Provinciën, Poldernatuur Zeeland is De Provincie Zeeland hier zeer dankbaar voor. We kunnen stellen dat het project Doorontwikkeling SCAN-ICT ons veel voordeel en vooral tijdsbesparing heeft gebracht. lees verder ...

      aangesloten bij