X
GO

De Steenuil

De steenuil is een kleine gedrongen uil met felgele ogen en witte wenkbrauwen. De steenuil is ook overdag te zien als hij op paaltjes of in knotwilgen zit.

 

hoe herken ik de steenuil?

De steenuil is met 21 tot 27 cm nauwelijks groter dan een merel maar toch oogt de steenuil wat forser door z’n opgezette veren. Het verenkleed is overwegend bruin tot grijsbruin met witte streepjes en druppelvormige vlekken. Opvallend zijn de felgele zwart omzoomdde ogen en lichte wenkbrauwen. De bovenkant van de kop heeft kleine, lichte vlekken. De witte wenkbrauwen geven hem een felle frons. De staart is zeer kort, gestreept. Het achterhoofd lijkt een kopie van het voorhoofd met toegeknepen ogen. in rust is zijn figuur kort, bij waakzaamheid rekt de steenuil zich uit. De bevederde poten, zijn niet altijd zichtbaar.

De vleugels van een steenuil zijn kort en afgerond; vliegt met uitbarsting van vleugelslagen en golvende vlucht.  

Zijn roep is een onder ander luid, hard gefluit en scherp ‘kip kip kip’ 

 

waar leeft de steenuil?

De Steenuil is vooral in kleinschalige cultuurlandschappen met een variatie aan houtwallen, heggen, weitjes en knoestige / knot bomen te vinden. In grootschalige landbouwgebieden is de steenuil afhankelijk van gevarieerde erven bij boerderijen of vrijstaande huizen. Zijn jachtgebied bestaat uit open terreinen met het hele jaar door lage begroeiing, bovendien moeten er voldoende zitplaatsen zijn van 1 tot anderhalve meter hoogte om vanaf te jagen bijvoorbeeld en boom of een paaltje. De steenuil heeft verder schuilplaatsen en broedholen in oude bomen, schuren, gebouwen nodig. 

 

wat eet de steenuil?

De steenuilen eten vooral veldmuizen, maar ook andere zoogdieren: kleine vogels, en in mindere mate reptielen en amfibieën, insecten als nachtvlinders en meikevers, regenwormen.

 

blijft de steenuil hier of gaat hij weg in de winter?

Volwassen steenuilen blijven normaal het hele jaar in de naaste omgeving van de broedplaats. Jonge steenuilen zwerven uit, het merendeel vestigt zich op minder dan 10 kilometer van de geboorteplaats.