X
GO

 

 

De Kluut

De Kluut is een waadvogel die in Zeeland tijdens hoog water ook veel op akkers te vinden is en daar ook wel broed. 

 

Hoe herken ik de Kluut?

De kluut heeft een opvallend wit, zwarte uiterlijk en is 42 tot 45 cm lang. Jonge vogels hebben meer bruine tekening en wat meer bruin op de rug. Hij heeft zwarte vleugeltoppen die goed opvallen. Zijn poten zijn erg lang en blauwgrijs. De zwarte snavel is omhoog gebogen. Hij lijkt snel in vlucht; heeft vrij korte, stompe vleugels, lange, uitstekende poten, lange hals en kop. luiden korte vloeiende roep. 

 

Waar leeft de kluut?

Vooral in zoute slik gebieden met eilandjes met kale grond, schelpen, wat planten, kort gras, vaak met plevieren en sterns samen. In zoete gebieden vind je hem ook op korte graslanden en in open bouwland (bieten, zomergranen, aardappelen). Korte plantgroei zijn essentieel. De Kluut kan zich snel ergens vestigen. Hij is dus een pionier, die als de vegetatie groeit ook weer verdwijnt. 

 

Wat eet de kluut?

Hij zoekt al lopend in ondiep water met maaiende bewegingen van de opgewipte snavel dierlijk voedsel uit het slik, dit gebeurt op de tast. Hij eet vooral zeeduizendpoten maar ook plankton, slijk garnaaltjes, roeipootkreeftjes, springstaarten worden gevangen en ook allerlei insecten en insectenlarven.

 

Blijft de kluut hier of gaat hij weg in de winter?

Kluten die in Nederland broeden, trekken in het najaar weg naar Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika, maar overwinteren steeds vaker in Nederland, in zowel de Delta als in het Waddengebied. tijdens de trek is de Kluut sterk kust gebonden, maar wordt soms aangetroffen langs rivieren en meren in het binnenland. Vanaf februari (zachte winters) of maart (koude winters) keren kluten terug.