X
GO

Hakhoutbosje

Vroeger kookte en verwarmde men de boerderij veelal op hout. Een paar knotwilgen en wat hakhoutbos op een nat plekje zorgden voor aanvoer van het hout. Veel hakhout is er niet meer over en daarmee is ook veel schuilgelegenheid voor vogels en andere dieren verdwenen. Amfibieën gebruiken deze bosjes veel om te overwinteren, maar ook de bunzing en ree schuilen er. Hakhout is een prima schuilgelegenheid, immers door het afzagen van de stobben lopen deze weer uit en ontstaat een dichte structuur. dit pakket is dan ook bedoelt om schuil- en nestgelegenheid voor amfibieën, zoogdieren en vogels te creëren en onderhouden.

 

Doelsoorten Zeeland:

Amfibieën, waaronder kamsalamander, rugstreeppad  en boomkikker. Bunzing

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

 

Breedte
Minimaal 10 meter breed en 
Minimaal 30 meter lang
Bemesting
Geen
Meetellen mestplaatsingsruimte
Nee
Inrichting
Bomen
Beheer
In kleine delen afzetten, elk jaar 1/6 deel
Waardevol voor
Amfibieën, bunzing en struweelvogels
Jaarlijkse beheervergoeding  € 286,-
Beheervergoeding groot onderhoudt (afzetten)
€ 3.718,15 per hectare