X
GO

Akkerrand langs primaire waterloop

Akkerranden langs primaire watervoerende waterlopen of wel een verbrede bufferstrook is een akkerrand langs oppervlaktewater. Het is een aanvulling op de wettelijk verplichte bufferstrook. Deze akkerranden zijn ingezaaid met een mengsel van kruiden. Ze worden niet bemest en niet bespoten. 

Deze rand heeft een drieledig doel.

  1. Verbeteren waterkwaliteit, meer afstand tussen gewas en sloot en grotere bufferende werking doordat het een meerjarige rand is dus geringe bodemverstoring   
  2. Biedt voedsel voor bijen, dagvlinders en andere insecten. 
  3. Een verbindend lint van vegetatie en bloemen door het landschap (schuilgelegenheid en voedsel voor insecten, vogels etc).  

Vanwege de geringere bodemverstoring en de grotere bufferwerking boeken brede, meerjarige akkerranden meer resultaat voor de waterkwaliteit dan smalle, eenjarige randen. 

de  rand wordt gefaseerd gemaaid. Er dient het voorgeschreven mengsel ingezaaid te worden in de voorgeschreven dosering. 

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

 

Breedte

3 meter

Bemesting

Niet toegestaan

Meetellen mestplaatsingsruimte

Ja

Inrichting

met verplicht mengsel, naast wettelijk verplichte bufferstrook

Beheer

gefaseerd maaien,

Waardevol voor

Waterkwaliteit, insecten, dagvlinders, bijen.

Jaarlijkse beheervergoeding

€ 3.400,- per hectare

 

Daarnaast moet de akkerrand:

  • liggen op tenminste 3 meter vanaf de insteek van een primaire watervoerende sloot;
  • liggen op tenminste 5 meter vanaf de insteek in geval van een KRW-waterloop;
  • tenminste 4 jaar op dezelfde locatie blijven liggen.

 

Heeft u interesse, voor het aanleggen van een rand meldt u hier aan dit moet voor 20 juli.

Wilt u meer informatie meld u voor 5 juli aan voor ons webinar op 8 juli. 

Maandagavond 8 juli 2024 om 19.00 uur organiseren wij een digitale informatie bijeenkomst over dit project. Meld u zich vóór 5 juli 2024 aan bij secretariaat@poldernatuurzeeland.nl om de uitnodiging met link voor deze bijeenkomst te ontvangen.