X
GO

Landschapselementen

Vanuit Poldernatuur zijn er (zij het beperkt) mogelijkheden voor het afsluiten van beheercontracten voor landschapselementen (o.a. knotbomen, solitaire bomen, struweel) en poelen in bepaalde aangewezen gebieden. Hiervan profiteren diverse soorten planten, akker-,  en weidevogels en kleine zoogdieren (o.a. amfibieën).

Deze beheerpakketten staan dan ook ten dienste aan specifieke zeldzame diersoorten, die dan ook wel voor moeten komen in het gebied. Landschapselementen op zich vormen (afgezien van een poel) zelden een leefgebied op zich, maar zijn ondersteunend aan andere leefgebieden. Om een beheerpakket voor landschapselementen af te sluiten moet u dus aan kunnen tonen dat de soort waarvoor het pakket bedoeld is er voorkomt en dat er voldoende leefgebied is (bij voorkeur in de vorm van akkerranden of grasland onder contract bij Poldernatuur Zeeland).

 

Voorwaarden:

  1. Enkel in de door de provincie Zeeland opengestelde droge dooradering (zie de kaart hieronder);
  2. Alleen in of aangrenzend aan een door het collectief aangewezen cluster;
  3. Of bij voorkomen van specifieke zeldzame diersoorten;
  4. Bij of in geschikt leef gebied zoals grasland, akkerranden of natuurgebied;
  5. Niet naast bos of bebouwing;
  6. U dient met een ecologische toets aan te tonen dat het element geschikt is voor het beheerpakket;
  7. Maak een keuze uit een van de opengestelde pakketten.

 

Opengestelde pakketten

 

Door provincie Zeeland opengestelde gebieden dooradering.