X
GO

Water en Klimaat

De categorie Klimaat en water is vanaf 2025 ook opengesteld. Poldernatuur kende al de categorie open akker, we zijn per slot een akkerbouw provincie bij uitstek, maar ook de dooradering met alle dijken en graslandjes die daar bij horen. Voor de Sint Laurense weihoek is ook de categorie Weilanden opengesteld. 

Extreme droogte en neerslag wisselen elkaar steeds sterker af. Doel van de categorie Klimaat en Water is zorgen voor landbouwarealen dat:

  • beter water kan opnemen;
  • langer water kan vasthouden;
  • meer koolstof opslaat.

Zo kunnen we beter omgaan met extreme weersomstandigheden. En helpen we klimaatverandering tegen te gaan. Maar ook werken we met deze pakketten bijvoorbeeld aan schoner oppervlaktewater.

Voorwaarden

  • Deze randen hoeven NIET zoals akkerranden of dooradering in een door de provincie begrenst gebied te liggen
  • Deze randen hoeven NIET in een cluster van poldernatuur te liggen zoals de akker pakketten
  • Deze randen moeten WEL langst een door het waterschap aangegeven primaire waterloop liggen.

 

Opengestelde pakketten

  1. Akkerrand langs primaire waterloop of wel een verbrede bufferstrook

 

Heeft u interesse, voor het aanleggen van een rand meldt u hier aan dit moet voor 20 juli. 

Maandagavond 8 juli 2024 hebben wij een digitale informatie bijeenkomst georganiseerd. Via deze link vind u de presentatie en de vragen en antwoorden van deze avond. 

ligging watervoerende sloten

Waterschap Scheldestromen levert voor deze maatregel de cofinanciering en werkt in de uitvoering samen met Poldernatuur Zeeland. Op de site van het waterschap kunt u bekijken of uw perceel / percelen grenzen aan een primaire waterloop.