X
GO

Vogelakker in blokken

Deze vogelakker biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs, veldeeuwerik en andere akkervogels. De vogelakker bestaat uit minimaal 4 blokken maar bij voorkeur meer. Indien de vogelakker grenst aan sloten en wegen dan komt hier een gras strook van kort blijvend gras langs. De rest van de oppervlakte wordt ingevuld met blokken van: 1) kortblijvend gras 2) een graan-akkerflora mengsel. 3) plekken met “groene” braak (niet aaneengesloten maar over kleine plekjes er tussen). 4) één gedeelte met een eiwit rijk gewas. Er dient het voorgeschreven mengsel ingezaaid te worden in de voorgeschreven dosering. Het gewas blijft hierdoor opener waardoor de akkervogels beter kunnen foerageren. Door de snellere opwarming van de ondergrond zijn hier voor de akkervogels meer insecten te vinden. De graanstrook biedt tevens dekking en voedsel in de winter. De grasstrook dient te bestaan uit laagblijvende grassen met voldoende kale grond. De kale grond is noodzakelijk voor de aanwezigheid van voldoende bodeminsecten. Daarom dienen ook de plekjes met braak aanwezig te zijn. De 4 mengsels in de akker mogen gedurende de beheerperiode wisselen indien dit het beheer verbetert.  Bij voorkeur worden de mengsels NIET in “stroken” aangelegd om geen vossen jaagpaden te creëren. 

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Een gehele akker max 5 ha.
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
4 blokken met een verschillend mengsel
Beheer
Zie tabellen
Waardevol voor
Veld Leeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, bijen dag vlinders
Jaarlijkse beheervergoeding (pakket A)
€ 3.200,- per hectare