X
GO

Bosje

Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als hakhout, maar tegenwoordig niet meer als hakhout wordt beheerd en is doorgeschoten. Dit landschapselement komt in veel agrarische gebieden in Nederland voor en wordt beheerd als bos met hoog opgaande inheemse bomen. Zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden leveren deze bosjes een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit. Ze fungeren als leefgebied voor vogels.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte

Minimaal 10 meter breed en 

Minimaal 30 meter lang

Bemesting

Geen

Meetellen mestplaatsingsruimte

Nee

Inrichting

Bomen

Beheer

randen in kleine delen afzetten, afhankelijk van de soorten 6 tot 10 %

Waardevol voor

Amfibieën, bunzing en struweelvogels

Jaarlijkse beheervergoeding  € 286,-

Beheervergoeding groot onderhoudt (afzetten)

€ 2.450,- per hectare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 – 15 jaar. Bijvoorkeur wordt om het bosje geheel of gedeeltelijk een insectenrand aangelegd als versterking van de rand/zoom vegetatie.