X
GO

Bloemenblokken

Een bloemenblok dient ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels in
open akkergebieden en biedt jaarrond dekking. Een  bloemenblok is in de winter ook belangrijk voor overwinterende akkervogels zoals kneu en groenling, en daarnaast onder meer aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer een belangrijke prooi zijn voor muizenetende vogels zoals torenvalk en uilen.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

Breedte

Minimaal 0.5 ha en max 1 ha, minimaal 20 meter breed

Bemesting

Niet toegestaan

Meetellen mestplaatsingsruimte

Ja

Inrichting

Het bloemenblok is een meerjarig voorgeschreven mengsel met verplichte zaaidichtheid

Beheer

Zie tabellen

Waardevol voor

Veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, dagvlinders, bijen muizen en dus roofvogels.

Jaarlijkse beheervergoeding

€ 3.400,- per hectare