vogelakker Patrijs

Deze vogelakker biedt dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor de patrijs en andere akkervogels. De vogelakker bestaat uit minimaal 4 blokken danwel stroken (of een veelvoud hiervan) van ongeveer gelijke grootte. Indien de vogelakker grenst aan sloten en wegen  dan komt hier een gras strook van kort blijvend gras langs. De rest van de oppervlakte wordt ingevuld met: 1) kortblijvend gras 2) overblijvende bloemen of een graan-akkerflora mengsel,  3) een eiwit rijk gewas en 4)  braak met spontane onkruid groei. Dit stuk braak kent kale plekken grond die snel opwarmen hierdoor zijn er voor de jonge patrijzen veel insecten gemakkelijk te vinden. Bij gevaar kunnen ze snel de rand met hoge begroeiing induiken. De 4  blokken in de vogelakker mogen gedurende de contract periode wisselen indien dit het beheer verbetert. 

Bij voorkeur worden de akker in blokken aangelegd  om geen jaag paden voor de vos te creëren.  Indien blokken niet kan dan de stroken breed houden zodat geen smalle jaagpaden worden aangelegd voor predatoren zoals de vos. 

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Een gehele akker max 5 ha.
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
4 blokken met een verschillend mengsel
Beheer
Zie tabellen
Waardevol voor
Patrijs, gele kwikstaart, bijen
Jaarlijkse beheervergoeding
€ 2104,32 per hectare