Keverbanken

Insecten zijn van groot belang als voedselbron voor akker- en weidevogels, speciaal voor de jonge vogels. De sleutel tot succesvol insectenbeheer is diversiteit. Hoe diverser een landschap en het beheer, hoe meer insecten zullen voorkomen. Dieren en dus ook insecten hebben in elk levensstadium een gunstig biotoop nodig. Een keverbank voegt veel diversiteit toe aan een akker, wat de leefomgeving voor insecten en dus ook akkervogels sterk verbetert.  Daarnaast biedt een keverbank veel dekking en een gunstig broedbiotoop voor een aantal soorten.

Een keverbank is een opgeploegde strook van ongeveer 3 m breed en 70 cm hoog. De keverbank wordt hoofdzakelijk ingezaaid met een grasmengsel, aangevuld met kruiden. Ruim 80% van dat mengsel bestaat uit polvormende grassen, zoals roodzwenk en timotheegras. De rest bestaat uit bloeiende kruiden. De opgehoogde structuur van de keverbank zorgt ervoor dat de grond snel droogt en opwarmt. De graspollen zijn een ideale habitat voor overwinterende insecten als de akkers kaal zijn. Als wederdienst biedt de keverbank de landbouwer natuurlijke plaagbestrijding.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
3 meter  
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Opgeploegd tot 70 cm hoogte
Beheer
Eerste jaar 1 keer maaien toegestaan.
Waardevol voor
Insecten, voedselbron voor veldleeuwerik, patrijs, graspieper kwikstaart. Dekking in de winter, gunstig broedbiotoop.
Jaarlijkse beheervergoeding
  1. Zonder struiken
  2. Met struiken
  3. Met extra bloemrand
 
€ 2000,-
€ 2300,-
€ 2104,32 per hectare