GO

Plasdras

Voor Zeeland zijn zilte graslanden en kreekgraslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken karakteristiek. Het gaat om ‘ouderwetse’ hooilanden met een pollige structuur en verspreid voorkomende orchideeën en kruiden. De ondergelopen stukken weiland of hooiland zijn een belangrijk onderdeel van dit biotoop de vogels kunnen hier veilig rusten en de weke bodem biedt een belangrijk  voedselbiotoop voor weidevogels. Dat komt omdat  bodemdieren in vochtige grond omhoog komen en de vogels kunnen gemakkelijker met hun snavel in de zachte bodem doordringen dan in droge harde grond.

Deze ondergelopen stukken land passen niet binnen een weiland of hooiland pakket maar vallen onder dit speciale pakket.

 

Klik hier voor de volledig pakketvoorwaarde in pdf

 

Breedte
Onderwater staande deel van het weiland
Bemesting
Niet toegestaan
Meetellen mestplaatsingsruimte
Ja
Inrichting
Water op pompen of vast houden Schot, planken of dam
Beheer
Peil hooghouden en rust periode
Waardevol voor
noordse woelmuis, kust en weidevogels, amfibieën,
Jaarlijkse beheervergoeding
Inundatie 15 februari - 15 mei
€ 1.230,25
Inundatie 15 februari - 15 juni  
€ 2.042,86