GO

Monitoring boerenlandvogels

Deelnemers aan het agrarische natuurbeheer doen allemaal mee aan beheermonitoring. Daardoor wordt de beheermonitoring uitgevoerd door 335 deelnemende landbouwers en vele vrijwilligers gecoördineerd door het collectief.  Dit gebeurt dus naast de beleidsmonitoring die de provincie uitvoert voor heel Zeeland.

In 2021 en de jaren ervoor zijn al veel stappen ondernomen om de beheermonitoring in Zeeland meer vorm te geven. Door het verschil in kennis en tel-intensiteit, is er ook veel verschil in tellingen. Poldernatuur heeft ondanks alle corona beperking toch cursus kunnen geven aan de deelnemers en er zijn twee een informatiebladen gemaakt. De focus ligt op de vier primaire doelsoorten patrijs, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik. Daarnaast zijn er per ANV nog een aantal interessante soorten uitgelicht. Andere gegevens, ook van andere soorten, zijn beschikbaar bij Poldernatuur Zeeland.

 

De resultaten van het broed seizoen 2021 en de wintertellingen zijn nu verzameld. 

 

  • De resultaten van de beheer monitoring vind u op deze pagina
  • De resultaten van de beleidsmonitoring van de provincie vindt u op deze pagina
  • Op de pagina vogels waarnemen leest u meer over de soorten van het agrarische landschap en hoe deze vogels er uit zien (informatieblad voor deelnemer)
  • voor de doelsoorten en vele andere vogels zijn op deze site ook pagina’s gemaakt met extra achtergrondinformatie; hoe de vogels te herkennen waar ze leven en wat ze eten. 

klik hier voor het algemen informatieblad

klik hier voor het uitgebreide informatie blad voor de vier hoofdsoorten