X
GO

Nieuws

Meld u nu aan! Water en Klimaat pakketten opengesteld voor 2025

26-06-2024

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu wordt het eerste pakket uit de water- en klimaatpakketten opengesteld. Vanaf 2025 wordt het mogelijk om langs primaire watervoerende waterlopen een akkerrandenpakket af te sluiten.  Heeft u interesse, meld u hier aan dat moet voor 20 juli.

Het doel van deze akkerranden is zowel het beperken van emissies om de waterkwaliteit in de sloten te verbeteren als het bevorderen van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Wij zoeken deelnemers die tegen een vergoeding in de periode van 2025 tot en met tenminste 2028 een of meerdere akkerrand(en) willen aanleggen naast een van de primaire Zeeuwse watervoerende waterlopen.

Voor dit pakket hoeft u dus niet in een cluster te liggen of in een begrensd gebied. Wel moet u grenzen aan een primaire waterloop. Op de site van het waterschap kunt u bekijken of uw perceel / percelen grenzen aan een primaire waterloop.

We hebben dan naast open akker pakketten, en dooradering ook de categorie water en klimaat.

Heeft u interesse, voor het aanleggen van een rand meldt u hier aan dit moet voor 20 juli. 

Maandagavond 8 juli 2024 hebben wij een digitale informatie bijeenkomst georganiseerd. Via deze link vind u de presentatie en de vragen en antwoorden van deze avond. 

     aangesloten bij