X
GO

Nieuws

Nieuwe functionaliteit Scan ICT met dank aan Provincie Zeeland

25-09-2023

Met het verstrijken van de tijd veranderde wetgeving en kwamen er meer taken bij voor de collectieven, om deze goed te ondersteunen is de basis software van Scan ICT verbeterd.

Er zijn veel kleine wijzigingen en uitbreidingen gedaan, naast een drie tal nieuwe module:

  1. Beheermodule
  2. Schouwmodule
  3. Meldingen van uitgevoerd beheer via www.mijnboerennatuur.nl

Deze aanpassingen zijn mogelijk gemaakt door de 12 Provinciën, Poldernatuur Zeeland is De Provincie Zeeland hier zeer dankbaar voor. We kunnen stellen dat het project Doorontwikkeling SCAN-ICT ons veel voordeel en vooral tijdsbesparing heeft gebracht. Gegevens worden nu beter en overzichtelijker vastgelegd. Als collectief Zeeland zijn we voor de ontwikkeling van verschillende onderdelen nauw betrokken geweest en tevreden over de resultaten waar al onze ANLb-deelnemers en de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer veel baat bij hebben.

In deze video is meer informatie te vinden.

 

Beheermodule

Deze module is bedoeld om het periodiek beheer te kunnen plannen in de SCAN-ICT. Periodiek beheer betreft beheer dat in plaats van elk jaar eens per x jaar moet worden uitgevoerd.

  1. Een collectief kan de percentages uitgevoerd beheer per pakketgroep inzien. Dit gaat zowel om het reeds uitgevoerde beheer als het geplande beheer.
  2. Een collectief kan inzien welke beheereenheden voor wanneer gepland staan, zowel in een kaart als een tabel.

Schouwmodule

Alle collectieven zijn gecertificeerd volgens het Programma van Eisen van de Stichting Certificering SNL. Onderdeel van dit Programma van Eisen is dat collectieven schouw uitvoeren bij hun deelnemers. Hierbij schouwen ze in hoeverre hun deelnemers zich houden aan de aanvullende beheereisen die zijn gesteld in de ANLb-beheerpakketten. Doelstelling van de schouwmodule is dat alle collectieven hun schouw digitaal kunnen beheren in de SCAN-ICT.

  1. Een collectief kan beheereenheden kunnen selecteren voor de schouw welke in een lijst terecht komen van ‘te schouwen beheereenheden’.
  2. Collectieven kunnen zelf schouwformulieren samenstellen.
  3. Schouwers kunnen de schouwformulieren digitaal invullen.
  4. Collectieven krijgen de schouwresultaten digitaal binnen.

Meldingen van uitgevoerd beheer

via www.mijnboerennatuur.nl Wanneer een deelnemer periodiek beheer heeft uitgevoerd moet dit gemeld worden aan het collectief zodat deze een melding kan invoeren in de SCAN-ICT en kan indienen bij RVO.nl. dit kan nu digitaal gebeuren en ligt dan ook gelijk netjes opgeslagen.

 

     aangesloten bij