Nieuws

Help de zomertortel

23-04-2019

De Zomertortel is in tegenstelling tot de Turkse Tortel een zeer zeldzame soort. De aantallen zijn de laatste decennia in heel Europa zeer sterk afgenomen. Ze overwinteren in Afrika. De overwinteringsgebieden hebben last van droogte wat nadelig is voor de vogels. Tijdens de trek wordt in de Zuid Europese landen nog steeds zeer veel op Zomertortels gejaagd. In Nederland heeft de soort het moeilijk om in de broedperiode voldoende voedsel voor de jongen te vinden. Dit voedsel bestaat uit zaden. Deze zijn in mei en juni niet zo veel beschikbaar als vroeger. Braakliggende schaars begroeide terreinen zijn zeer geschikt. Deze zijn er tegenwoordig niet veel. Daarom zijn we in ons werkgebied maatregelen aan het uittesten (in opdracht van Vogelbescherming Nederland) die speciaal gericht zijn op het voorzien van voedsel voor de Zomertortel en toepasbaar zijn in landbouwgebied.

Daarnaast zijn er vorig jaar in Zeeland experimenten gestart met het bijvoeren van Zomertortels. Deze bleken zeer succesvol. Het bijvoeren in het broedseizoen moet gezien worden als een noodmaatregel, maar helaas wel noodzakelijk. De Zomertortel is in grote delen van Nederland al uitgestorven. In Zeeland zijn nog gebieden waar ze voorkomen. Met name in de kuststrook en in gebieden met een kleinschalig landschap waarin doornstruiken aanwezig zijn. Hierin maken ze graag een nest zodat het goed beschermd is. De Zomertortels komen eind april aan in Nederland en maken in de ochtend en avondschemering een koerend geluid op dagen met mooi weer. Let goed op het verenkleed dat duidelijk verschilt van de zeer algemene Turkse Tortel.

Heeft u interesse om deel te nemen aan het bijvoerproject dan kunt contact opnemen met  het collectief