photo

Velduil overwinterd in akkerrand

In grote delen van Zeeland is de Velduil al jaren niet meer waargenomen. Dat maakt het zo bijzonder dat in één van de Zeeuwse akkerranden nu een Velduil overwinterd.

De randen op de Zeeuwse akkers worden speciaal beheerd voor de Patrijzen en de Veldleeuwerik, doelsoorten van het Provinciaal beleid. Maar er zijn natuurlijk veel meer vogels en dieren die leven in het agrarische buitengebied en profiteren van de akkerranden. Daar is deze Velduil een mooi voorbeeld van. Velduilen die hier overwinteren zijn veelal afkomstig uit Scandinavië.

De Velduil is een uilensoort die overdag naar voedsel zoekt in het open gebied, zoals akkers en graslanden. Velduilen jagen vooral op muizen en andere kleinen knaagdieren. Een ondiep kuiltje in de grond is het thuis en de broedplaats van de Velduil. De Velduil staat zowel in Nederland als in België op de rode lijst van bedreigde / zeldzame dieren.

Poldernatuur Zeeland: 'De natuur houdt van ons'