photo

Goese heggen contract verlengd

Op 19 Januari 2016 werd bekend dat GS van de Provincie Zeeland formeel ingestemd heeft om de financiering van de Goese heggen te verlengen, dus ook in 2016 . De gemeente Goes had eerder al het besluit genomen tot verlenging.

Dat de Provincie en de gemeente Goes de heggen wilde laten voortbestaan was afgelopen zomer al bekend. Alleen de vorm van financiering vroeg veelvuldig en zeer constructief overleg tussen Poldernatuur Zeeland, ANV Goes, Provincie Zeeland en de Gemeente Goes.

Het doel was de financiering van de heggen voor de lange termijn te regelen via het ANLB. Dit bleek voor 2016 niet mogelijk waarna de gemeente en de provincie nu voor een overbruggingsfinanciering zorgen.

De Goese heggen bestaan al weer meer dan 10 jaar. Ooit aangelegd als POP project met als tweeledig doel een duurzame biotoop bieden voor diverse vogels en dieren in het open akkerland, en twee een deel van de heggen die ooit de zak van Zuid-Beveland en het oude land van Goes sierden te herstellen.

Poldernatuur Zeeland: 'De natuur houdt van ons'