photo

Poldernatuur Zeeland gecertificeerd

Op 15 oktober 2015 heeft Poldernatuur Zeeland het certificaat collectief agrarisch natuurbeheer uitgereikt gekregen. Dit certificaat wordt afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Om voor de provincie het agrarische natuurbeheer (met geld van de EU) te mogen uitvoeren dienen alle collectieven gecertificeerd te zijn. Dit certificaat is uitgereikt op basis van een door het collectief opgesteld kwaliteitshandboek. Dit handboek is opgesteld samen met de collectieven uit Brabant en met ondersteuning van de specialisten van Zeebra (LINK). Dit kwaliteitshandboek moet voldoen aan een Programma van Eisen. Ook de activiteiten van o.a. de ANV’s en derden zijn beschreven in dit Kwaliteitshandboek.

Elke jaar vindt er een intern maar ook een externe audit plaats of Poldernatuur Zeeland wel werkt conform haar handboek en of het handboek voldoet. Na goedkeuring wordt het certificaat met een jaar verlengd. Kortom het handboek moet elk jaar up-to-date gehouden en verbeterd worden.

Poldernatuur Zeeland: 'De natuur houdt van ons'