photo

Overhandigen beschikking

Op 6 oktober 2015 heeft GS (van Provincie Zeeland) de Gebiedsaanvraag 2016 , ingediend door Poldernatuur Zeeland, goedgekeurd.

Dit houdt in dat Poldernatuur Zeeland vanaf 1 januari 2016 kan starten met de uitvoering van dit plan. In de Gebiedsaanvraag 2016 staat dat er 249 hectaren akkerranden worden gecontinueerd of aangelegd bedoeld voor de patrijs en veldleeuwerik. Daarnaast wordt als droge dooradering bijna 62 ha aan botanisch grasland, dijken en landschapselementen blijvend beheerd.

Nu de Provincie akkoord is kunnen we als Poldernatuur Zeeland verder met de voorbereidingen. Alle deelnemers die van de zomer hun randen hebben in getekend in het GIS systeem en een intentieverklaring getekend hebben, kunnen nu een definitief contract krijgen.

Poldernatuur Zeeland: 'De natuur houdt van ons'