Nieuws

Nieuwe pakketten

13-02-2019

De Commissie pakketten van PolderNatuur Zeeland is druk bezig met het maken van beheer pakketten voor de natte dooradering. Het gaat hier dan voornamelijk om de boomkikker, rugstreeppad en de kamsalamander. Komende inteken ronden wordt dit Leefgebied ook opengesteld.